KANGJELLA BALLKONESH

Kangjellat e ballkoneve i ofrojmë në modelin rrethor, katror, me thurje me lartësi nga 20 cm deri në 100 cm, me 1, 2, 3 ose 4 shufra.

Kangjellat e ballkoneve mbulojnë të gjithë llojet e kangjellave që plotësojnë standardet e sigurisë  së  plotë.