KANGJELLA ME XHAM

Kjo kategori përfshin kangjella me kapëse xhami, me sete mbajtëse xhami 15 dhe 20 cm si dhe profil për xham.

Kangjellat me xham përdoren për parapete ballkonesh, ndarje ambientesh të brendshme dhe të jashtme me xham, si p.sh shtëpi, lokale, ambiente biznesi etj.

Janë të gjithë llojet e aksesoreve qe lidhin xhamin me profilin e aluminit, si për modelet tradicionale deri te risitë më të fundit.