KANGJELLA SHKALLËSH

Modelet e kangjellave të shkallëve janë modeli katror dhe rrethor, të të gjitha llojeve dhe ngjyrave.

Jepet asistenca teknike për tu përshtatur të gjitha llojeve të ndërtimeve.