TENDA ME TELEKOMANDË

Kjo lloj tende përdoret për objekte të ndryshme si vila, lokale, restorante, veranda etj.

Eshtë një risi teknologjike e komanduar me pult, me sistem për grumbullimin e ujrave të shiut me spote ndriçuese në pjesën e brendshme. Mbulesa e tendës është e gomuar me veti kundra zjarrit e importuar nga Hollanda. Per sa i përket përmasave tenda mbulon sipërfaqe me gjatësi deri ne 11m hapje dhe gjërësi të ndryshme. Eleminon vendosjen e kollonave në mes të hapësirës.